Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of niet juist (meer) is. Move4Girls is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.Via deze internetsite wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Move4Girls kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

All images: Wendy Dubbeld and Plan International.

Sources: Plan website, Komera annual report 2014, Chime for Change.